Avinash Devadiga
B Gangadhar
B K Mahesh
C A Verghese
Chandrashekara M K
Guruprasad K
Indira
Jaya Devadiga
Jaya V Shetty
Jayantha A
Krishna Kumar
M Indira
Mahesh Anchan
Manjunath Naik Pethri
Pradeep
Raviraj S
Shashidhar
Shashikantha
Shiva Shankar
Sudhakar Naik R
 

Contact us

Wireless Information Networking Group,
NITK Surathkal, P. O. Srinivasnagar,
Mangalore - 575025, Karnataka, India.

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.